Tähelepanu!
Alates 01.09.2018.a rakendab regionaalarengu toetusmeetmeid Riigi Tugiteenuste Keskus. Andmete ülemineku tõttu ei ole alates 30.08 kell 12:00 kuni 03.09 kell 8:00 võimalik EASi e-teeninduses üheski meetmes taotlust, tegevusaruannet, maksetaotlust või muid dokumente esitada. Sellel perioodil saab e-teeninduses vaid infot sisestada ja salvestada.
Küsimuste korral palume võtta kontakti projekti konsultandiga või infokeskusega info@eas.ee või telefonil 627 9700.

 

Riigi Tugiteenuste keskusele antakse üle järgmised meetmed (täpsemad juhised e-teeninduses):

• Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine
• Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks
• Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine
• Linnapiirkondade jätkusuutlik areng
• Ida-Virumaa linnapiirkondade jätkusuutlik areng
• Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus
• Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
• Setomaa arengu programm
• Peipsiveere arengu programm
• Väikesaarte programm
• Kergliiklusteede toetus
• Hajaasustuse programm
• Ettevõtjate elektriühenduste pilootprogramm

       

Sisenemine e-teenindusse:

Veebilehitsejana soovitame kasutada Google Chrome'i, Internet Explorer'it või Mozilla Firefox'i.

EAS e-teenindust saavad kasutada

  • organisatsiooni seadusjärgsed esindajad (vastavalt Äriregistri andmetele)
  • organisatsiooni volitatud esindajad, kelle volikiri (vt näidist) on edastatud EASile (paberil allkirjastatult postiga või digitaalselt allkirjastatult aadressil info@eas.ee)
  • e-teeninduse tavakasutajad, kellele seadusjärgne esindaja või volitatud esindaja on e-teeninduses loonud kasutajakonto

Pärast esmakordset sisenemist palume sõlmida e-teeninduse kasutamise leping, mille tulemusel luuakse organisatsiooni kliendikonto.