Alates 01.04.2019.a rakendab Starditoetuse meedet Riigi Tugiteenuste Keskus. Andmete ülemineku tõttu ei ole alates 29.03 kell 12:00 kuni 01.04 kell 8:00 võimalik EASi e-teeninduses taotlust, vahe- ja lõpparuannet, maksetaotlust või muid dokumente esitada. Uusi taotlusi saab esitada RTKle  E-toetuste keskkonna kaudu alates 29.03.2019.a, vahe- ja lõpparuannet ning maksetaotlust alates 01.04.2019.a.

Küsimuste korral palume võtta kontakti projekti konsultandiga, info@eas.ee või telefonil 627 9700.

 

Juhime tähelepanu, et alates 1.septembrist andis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) regionaalvaldkonna toetusmeetmete rakendamise üle Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK).

Toetuse üldinfo ja kontaktid on leitav RTK kodulehelt

 

Sisenemine e-teenindusse:

Veebilehitsejana soovitame kasutada Google Chrome'i, Internet Explorer'it või Mozilla Firefox'i.

EAS e-teenindust saavad kasutada

  • organisatsiooni seadusjärgsed esindajad (vastavalt Äriregistri andmetele)
  • organisatsiooni volitatud esindajad, kelle volikiri (vt näidist) on edastatud EASile (paberil allkirjastatult postiga või digitaalselt allkirjastatult aadressil info@eas.ee)
  • e-teeninduse tavakasutajad, kellele seadusjärgne esindaja või volitatud esindaja on e-teeninduses loonud kasutajakonto

Pärast esmakordset sisenemist palume sõlmida e-teeninduse kasutamise leping, mille tulemusel luuakse organisatsiooni kliendikonto.

 

RTK isikuandmete töötlemine