Sisenemine e-teenindusse:

Veebilehitsejana soovitame kasutada Google Chrome'i, Internet Explorer'it või Mozilla Firefox'i.

EAS e-teenindust saavad kasutada

  • organisatsiooni seadusjärgsed esindajad (vastavalt Äriregistri andmetele)
  • organisatsiooni volitatud esindajad, kelle volikiri (vt näidist eesti keeles / inglise keeles) on edastatud EASile (paberil allkirjastatult postiga või digitaalselt allkirjastatult aadressil info@eas.ee)
  • e-teeninduse tavakasutajad, kellele seadusjärgne esindaja või volitatud esindaja on e-teeninduses loonud kasutajakonto

Pärast esmakordset sisenemist palume sõlmida e-teeninduse kasutamise leping, mille tulemusel luuakse organisatsiooni kliendikonto.