Tähelepanu! Maksetaotluses on KULUD-leht uuendatud. Probleemide esinemisel palun kirjutage meile aken@eas.ee 

Maksetaotluses KULUD-lehel leiab nüüd paindlikuma ja kasutajasõbralikuma :

 • Arve, kulu ja maksekorralduse sisestamise loogika.
 • Tõendusdokumentide esitamise kulurea põhiselt.
 • Eraldi vormi tööjõukulude sisestamiseks.
 • Kuluread filtreeritavana värvikoodide abil, partnerite kaupa ja lisatud siltide abil.
 • Erinevad vaated - kululiikide kaupa ja kuludokumentide kaupa, mitemkülgsemaks kontrolliks ja paranduste tegemiseks.
 • NB! E-teeninduses on nüüd võimalik kulusid üles laadida ka Exceli failist. Täpsem kirjeldus kasutusjuhendis p.12.2.2 .

  Pooleliolevate maksetaotluse andmed ja dokumendid on üle kantud uuele vormile.

   

  Kiiremini loodud võimalustega tutvumiseks vaata juhendvideoid teemade kaupa. 

  Maksetaotluses abistavate tööriistade kasutamine 

  Maksetaotlusele kuludokumendi lisamine 

  Maksetaotlusele personalikulude lisamine

   

  Aitäh kõigile kes on aidanud meil e-teenindust paremaks teha konstruktiivse tagasiside abil.

  Sisenemine e-teenindusse:

  Veebilehitsejana soovitame kasutada Google Chrome'i, Internet Explorer'it või Mozilla Firefox'i.

  EAS e-teenindust saavad kasutada

  • organisatsiooni seadusjärgsed esindajad (vastavalt Äriregistri andmetele)
  • organisatsiooni volitatud esindajad, kelle volikiri (vt näidist) on edastatud EASile (paberil allkirjastatult postiga või digitaalselt allkirjastatult aadressil info@eas.ee)
  • e-teeninduse tavakasutajad, kellele seadusjärgne esindaja või volitatud esindaja on e-teeninduses loonud kasutajakonto

  Pärast esmakordset sisenemist palume sõlmida e-teeninduse kasutamise leping, mille tulemusel luuakse organisatsiooni kliendikonto.