Tähelepanu kohalikud omavalitsused !

02.jaanuril 2018 registreeritakse uued kohalike omavalitsuste ametiasutused Äriregistris. 

EAS-i e-teeninduses on vajalik projektid jagada uute KOVide vahel. Automaatselt projektid uude KOVi ei liigu, seetõttu palume Teil teada anda, millised projektid millisesse omavalitusesse vaja üle tõsta on.      

Selleks läbida järgnevad sammud:

  1. Äriregistris peab olema uus KOV registreeritud, sealhulgas ka esindusõiguslikud isikud. Kui on uue registrikoodiga KOV tekkinud, siis palume ka e-teeninduskeskkonda esindusõiguslikul isikul sisse logida ja  sõlmida e-teeninduse kasutusleping. 

  2. Palume esitada EAS-ile aadressil info@eas.ee e-kiri infoga, millise endise KOVi projektid (ametiasutus ja registrikood) üle viia uude KOV-i (ametiasutus ja registrikood)

    1. Juhul kui kõik projektid lähevad üle uude KOVi siis piisab ametiasutusest ja registrikoodist.

    2. Juhul kui KOVi projektid jagunevad mitme erineva KOVi vahel ära, siis palume näidata projektide kaupa nende jagunemist uute KOVide vahel.

    3. EAS tõstab projektid ja kõik juurdepääsuõigused, nii tavakasutajate kui ka volitatud isikute õigused uue KOVi alla.

    4.  EAS teavitab Teid kui projektid ja juurdepääsuõigused on uue KOVi alla viidud.

  

Küsimuste tekkimisel palun võtta ühendust info@eas.ee või helistada infotelefonil 627 9700.