Sisenemine e-teenindusse:

Veebilehitsejana soovitame kasutada Google Chrome'i, Internet Explorer'it või Mozilla Firefox'i.

EAS e-teenindust saavad kasutada

  • organisatsiooni seadusjärgsed esindajad (vastavalt Äriregistri andmetele)
  • organisatsiooni volitatud esindajad, kelle volikiri (vt näidist eesti keeles / inglise keeles) on edastatud EASile (paberil allkirjastatult postiga või digitaalselt allkirjastatult aadressil info@eas.ee)
  • e-teeninduse tavakasutajad, kellele seadusjärgne esindaja või volitatud esindaja on e-teeninduses loonud kasutajakonto

Kliendikontot saab luua organisatsiooni seadusjärgne esindaja äriregistri andmete alusel.

  • EAS ei tegele ettevõtte andmete uuendamisega äriregistris ning esindusõiguste taastamiseks palume pöörduda äriregistri andmebaasi haldaja poole https://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal
  • Palun kontrollige ettevõtjaportaalis, kas esindusõigusliku isiku volitused on kehtivad - kehtivusaega näeb ainult eraisikuna ettevõtjaportaali sisse logides, e-äriregistris ei näe juhatuse liige enda volituste kehtivusaega!
  • Kui juhatuse liikme volitused on lõppenud, siis uuendage andmeid äriregistris, edastades ettevõtjaportaalis vastav avaldus ja digiallkirjastatud osanike või nõukogu otsus/protokoll juhatuse liikme volituste pikendamise kohta.
  • Kui see ei ole võimalik, saatke kiri koos esindusõigust kinnitavate dokumentidega aadressile info@eas.ee